Všeobecné podmínky a pravidla účasti pro školní rok 2023/2024

 • Výuka kurzů angličtiny pro děti začíná v týdnu od 7. září 2023
 • Probíhá na těchto místech:
  • Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, Smetanovo náměstí 7, Ostrava Centrum
  • Středisko volného času Korunka, Korunní 49, Ostrava Mariánské Hory
  • Středisko volného času ZÁBŘEH v Klubku, Gurťjevova 8, Ostrava Zábřeh
  • Masarykova ZŠ - v prostorách bočního křídla ZŠ, Seifertova 601, Bohumín  
 • Roční časová dotace:
  • 2 x 16  - 30 min. lekcí – batolata (v 2. pol. 45 min)
  • 2 x 18  - 60 min. lekcí – začátečníci 
  • 2 x 18  - 90 min. lekcí – mírně pokročilí
  • 2 x 18  - 90 min. lekcí – pokročilí všech věkových kategorií
  • Lze se individuálně domluvit na intenzivním kurzu 2x týdně, pokud jsou otevřeny skupinky stejné úrovně.
 • Každé dítě je v doprovodu zodpovědné dospělé osoby, která se v případě batolat a začátečníků aktivně účastní výuky. U ostatních dětí je aktivní či pasivní účast rodiče odvozena od individuálních potřeb dítěte. Lektorka nenese zodpovědnost za dohled nad dětmi v přítomnosti rodičů.
 • Počet dětí ve skupině je v rozmezí mezi 7 - 8 (výjimečně 9)
 • Podmínkou pro otevření jazykového kurzu je, přijetí alespoň 7 platných přihlášek. Při nižším počtu dětí je možné (po domluvě) zkrácení doby výuky, případně adekvátně navýšení ceny.
 • Do výuky lze vstoupit i v průběhu školního roku.
 • V případě výrazného snížení počtu studentů ve skupině v průběhu školního roku, lze tento kurz zrušit. V takovém případě bude nabídnuta alternativa a v případě její neakceptace rodičem, bude vrácena poměrná část ceny zrušeného kurzu v závislosti na odučených hodinách.
 • V případě neúčasti na hodině omlouvejte své děti buď zasláním emailu na babyenglish@seznam.cz  nejpozději den předem nebo sms na 737 744 997 nejpozději hodinu před začátkem výuky.
 • V případě dlouhodobé absence dítěte, nemůže být uplatňován nárok na vracení či snížení školného. Omluvené lekce, však lze po dohodě s lektorkou nahradit, do konce zaplaceného kurzu, v jiných kurzech buď stejné, nebo nižší úrovně s výjimkou batolat, kdy je možné si hodiny nahradit ve skupinkách začátečníků.
 • Výuka neprobíhá ve dnech státem uznaných svátků a období Vánoc. V některých případech, které jsou předem avizované i období školních prázdnin. Pokud je lekce zrušena z důvodu nemoci lektorky, o tuto hodinu se pololetí prodlouží.
 • Pokud není individuálně domluveno jinak, platba probíhá 2x ročně a lze ji provést pouze převodem na číslo účtu 200450583 / 0300 VS: datum narození dítěte a do poznámky jméno dítěte. Platbu za první pololetí proveďte nejpozději do 27. září 2023 a platbu za druhé pololetí do 27. ledna 2024.
 • Povinností zákonného zástupce je řádně a včas zaplatit kurzovné.
 • Cena jednotlivých kurzů je určena v ceníku, který je dostupný na webových stránkách ZDE. Cena je rovněž uvedena v přihlášce.
 • U začínajících dětí, lze platbu provést až po první hodině, na které si ujasníte, zda dětem bude forma výuky vyhovovat. Pokud se Vám bude výuka zamlouvat, zaplatíte celé kurzovné, pokud ne odcházíte a nic neplatíte.
 • Bezplatná účast sourozence do věku 1,5let bude umožněna pouze, pokud nebude výrazně narušovat hodinu!
 • Lektorka kurzu má právo, po předchozím upozornění, vyloučit z kurzu dítě, které svým chováním výrazně narušuje průběh výuky. Pokud již byl kurz uhrazen, bude rodičům vrácena adekvátní částka za neabsolvované lekce.
 • Děti i rodiče se musí vyvarovat jednání, kterým by došlo k poškození majetku jazykové agentury, případně majetku pronajímatele prostor ve kterých výuka probíhá, a pokud i přesto škoda vznikne, v plné výši ji nahradit.
 • Videa, fotografie a hlasové záznamy pořízené rodiči ve výuce nesmí být vystavovány na internetu bez našeho souhlasu.
 • Vyplněním přihlášky zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů dle platné legislativy a pořizováním fotografií a videí při výuce a jejich zveřejňováním v propagačních materiálech a oficiálních stránkách Baby English. Plné znění souhlasu GDPR naleznete ZDE
mjr. Nováka 1401/30, 700 30 Ostrava-jih

Kontakt

Ing. Hana Petrušková

Ostrava Centrum, Mariánské Hory, Zábřeh a Bohumín

Mobile: 737 744 997
Skype: aslunicko72
Discord: BabyEnglish#3801