Způsob výuky

Vyučování probíhá zábavnou, hravou a dětem snadno přístupnou formou. U malých dětí se musí výuka opírat především o názornost. Používáme proto mnoho pomůcek, hraček, obrázkových knížek, kartiček a her. Respektujeme dětskou hravost a přelétavost, počítáme s dětskou unavitelností a kolísáním pozornosti. Při hodině se proto střídají různé aktivní i pasivní činnosti: poslech a nácvik písniček, pohádek, pohybové hry, soutěže a výtvarná tvorba. Děti si pak často během hraní a zpívání ani neuvědomují, že právě probíhá výuka cizího jazyka. U starších dětí pak využíváme hlavně jejich soutěživosti, kdy při různých hrách a soutěžích bezděčně vstřebávají potřebné fráze a slovíčka. S nejstaršími dětmi zejména konverzujeme a probíráme gramatiku zábavnou formou.

Batolata 20 měsíců – 2,5 let (30-45 min. lekce)

Skupina je zaměřena především na batolata, které se intuitivně a velmi hravou formou seznamují s angličtinou pomocí jednoduchých písniček, pohybových her a dalších pro děti přirozených aktivit. Děti se zde učí především naslouchat a chápat pokyny v anglickém jazyce. Výuka je přizpůsobena těm nejmenším zejména jejich hravosti a přelétavosti.  Cílem je vytvořit v dětech pocit, že anglický jazyk je přirozenou součásti života. Rodiče aktivně pomáhají dětem při výuce, tím že kopírují lektora a dítě pak napodobuje rodiče.

Začátečníci 2,5 - 6 let (60 min. lekce)

Děti se seznamují s jazykem pomocí pohybově zpracovaných písniček, hraní, cvičení, pohádek a dalších aktivit. Učí se naslouchat jazyk a opakují zvuky. Důraz je kladen na výslovnost a melodičnost jazyka. Hodina je rozdělena do několika částí, které na sebe navazují. Jednotlivé části jsou prokládány krátkými přestávkami na pití. Rodiče (doprovod) se aktivně zapojují do výuky.

Mírně pokročilí 5 - 7 let - předškoláci a prvňáčci (90 min. lekce)

Jednotlivé lekce jsou rozděleny do dvou hlavních částí, z nichž jedna je věnována britské metodě čtení a psaní JOLLY PHONICS (JP1). Pomocí této metody se děti systematicky a hravě učí obecná pravidla čtení v angličtině, což jim v budoucnu usnadní následné studium angličtiny. Děti se naučí rozeznat a napsat většinu ze 42 zvuků (nejedná se tedy o anglickou abecedu) a spojovat je v jednoduchá slova čtena dle pravidel. Druhá část je věnována rozvoji slovní zásoby běžných témat (family, home, animals, food ect.) dále jednoduché konverzaci na daná témata, hrám a soutěžím. U dětí, které se seznamují s Jolly Phonics v prvním roce je nutná účast rodiče.

Pokročilí 7 - 9 let – se znalostí JP  (90 min. lekce)

Jednotlivé lekce jsou rozděleny do dvou hlavních částí, z nichž jedna je věnována čtení a psaní. Nejprve si děti zopakují všech 42 zvuků JOLLY PHONICS (JP2) a postupně se věnujeme rozvoji čtení textů od jednoduchých po složitější texty dle schopnosti dítěte, učení a fixování tzv. „tricky words“ tedy slovům, která nejsou čtena dle pravidel. Druhá část je věnována rozvoji slovní zásoby, tvorbě jednoduchých vět, zdokonalení výslovnosti a povídání o zajímavých tématech, hrám a soutěžím. Děti se již seznamují zábavnou formou i se základy gramatiky. Není zde nutná aktivní účast doprovodu. 

Pokročilí 9 - 12 let (90 min. lekce)

Výuka je zaměřena především na tvorbu vět (správný anglický slovosled) a rozvoj konverzace. Jednotlivé lekce jsou rozděleny do několika částí, ve kterých se průběžně věnujeme čtení, gramatice, povídání o zajímavých tématech, hrám a soutěžím. Mezi oblíbené patří poslech populárních písniček s doplňováním textu. Není zde nutná aktivní účast doprovodu.

ON-LINE VÝUKA

Skupinky jsou rozděleny dle věku a přizpůsobeny potřebám dětí.

Pokročilí 8 - 11 let

Výuka je zaměřena především na tvorbu vět (správný anglický slovosled) a rozvoj konverzace. Jednotlivé lekce jsou rozděleny do několika částí, ve kterých se průběžně věnujeme čtení, gramatice, povídání o zajímavých tématech, hrám a soutěžím. Mezi oblíbené patří poslech populárních písniček s doplňováním textu. 

Pokročilí 12 - 15 let

Na jednotlivých lekcích rozvíjíme veškeré jazykové dovednosti zejména poslech s porozuměním, konverzaci, čtení, psaní i gramatice. Děti (studenti) si sami stanoví konkrétní cíle, kterých se během roku snaží dosáhnout. 

Rozvrh hodin pro školní rok 2023/2024 ZDE