GDPR - Souhlas se zpracováním osobních údajů

    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (GDPR) dobrovolně souhlasím a akceptuji, aby jazyková agentura Baby English zastoupena Hanou Petruškovou, U Haldy 1538, Ostrava Jih, 700 30,  IČO: 73821179 (dále jen „správce.“) zpracovávala, shromažďovala a uchovávala mé osobní údaje a také osobní údaje dítěte, jehož jsem zákonným zástupcem.

    Beru na vědomí a souhlasím, že poskytnuté osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) v rozsahu:

 • identifikačních údajů - jméno a příjmení studenta, datum narození studenta, jméno a příjmení zákonného zástupce,
 • kontaktních údajů adresy bydliště, telefonního čísla, e-mailové adresy,
 • fotografií a videí, pořízených během výuky
 • dalších osobních údajů: jako je úroveň znalostí studenta, platební údaje,
 • včetně veškerých informací z osobní, telefonické a elektronické komunikace

budou správcem zpracovávány a uchovávány pro následující účely:

 • organizace jazykových kurzů, vedení evidence o průběhu jazykových kurzů,
 • daňové a platební
 • vystavování hodnocení studentů
 • zasílání nabídek pořádaných správcem
 • průzkumu pro potřeby plánovaných aktivit
 • vystavení fotografie nebo zvukových a obrazových záznamů na webových stránkách či sociálních sítích správce za účelem prezentace jeho činnosti
 • fotografie, zvukové a obrazové záznamy včetně kopií či originálů výtvarných prací vytvořených dětmi v průběhu výuky mohou být použity jako učební materiály.

    Práva subjektu údajů: Beru na vědomí, že mám právo:

 1. na přístup k osobním údajům;
 2. na opravu či doplnění osobních údajů;
 3. na výmaz osobních údajů;
 4. na omezení zpracování;
 5. vznést námitku proti zpracování;
 6. na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování;
 7. být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů;
 8. odvolat souhlas a to zasláním sdělení na adresu babyenglish@seznam.cz

    Doba zpracovávání údajů: Tento souhlas uděluji v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy, které archivaci předpokládají, jako je například zákon o účetnictví, či do odvolání svého souhlasu.

    Osobní údaje nebudou nikdy správcem poskytovány třetím stranám k marketingovému využití.  Mohou být předány v souvislosti s plněním smlouvy a plněním souvisejících právních povinností externím lektorům, poskytovatelům právních, daňových a účetních služeb a poskytovatelům IT služeb. Zpracovatelům budou údaje vždy předávány v souladu s požadovanými standardy ochrany osobních údajů dle GDPR.

    Zpracování osobních údajů provádí správce, v maximální míře v elektronické podobě na serveru s omezeným přístupem. Ten také nese odpovědnost za technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím.

Kontaktní údaje správce:

Ing. Hana Petrušková

Mobil: +420 737 744 997

E-mail: babyenglish@seznam.cz

 


Kontakt

Ing. Hana Petrušková

Ostrava Centrum, Mariánské Hory, Zábřeh a Bohumín

Mobile: 737 744 997
Skype: aslunicko72
Discord: BabyEnglish#3801