Ceny pro školní rok 2018/2019

Ceny platné pro 1. pololetí (18 lekcí) jsou následující

  • začátečníci                                              60 min. lekce       2 610,- Kč
  • mírně pokročilí                                         75 min. lekce       2 970,- Kč
  • pokročilí                                                   90 min. lekce       3 330,- Kč
  • batolata  (16 lekcí)                                  30 min. lekce       1 680,- Kč
  • batolata v 2. pol.                                       45 min. lekce       2 000,- Kč

 PLATBA:

  • do 7. října 2018
  • Převodem na číslo účtu: 200450583/0300 jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte (DDMMRRRR) a do poznámky jeho/její jméno.
  • Částku lze zaplatit i hotově na hodině