Ceny pro školní rok 2019/2020

Ceny platné pro 1. pololetí jsou následující

  • začátečníci a mírně pokročilí  (18 lekcí)  60 min. lekce       2 610,- Kč
  • pokročilí (18 lekcí)                                  90 min. lekce       3 330,- Kč
  • batolata  (16 lekcí)                                30 min. lekce       1 680,- Kč

batolata 2. pololetí (16 lekcí)                                45 min. lekce       2 000,- Kč

 PLATBA:

  • 1. pololetí do 7. října 2019
  • Převodem na číslo účtu: 200450583/0300 jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte (DDMMRRRR) a do poznámky jeho/její jméno.
  • Částku lze zaplatit i hotově na hodině